Wong Hao-Yan

Imperial General Wong Hao-Yan, the Far-Reaching Dragon

Description:
Bio:

Wong Hao-Yan

Born to Revengeance isaacpriestley isaacpriestley